Restaurant hero image

Yummy Garden

640 Lake Ave, Rochester, NY 14613